00 01 02 03 04 05
05

Completion of the project implementation “Grants for working capital awarded to beneficiaries” – QTEAM SOFTWARE SOLUTIONS SRL

QTEAM SOFTWARE SOLUTIONS SRL announces the completion of the project “Grants for working capital awarded to SMEs with economic activity in one of the fields of activity provided in annex no. 2” project number RUE 17243 registered within the Measure “Grants for working capital”, established by GEO no 130/2020.

The implementation of the project started with the signing of the financing contract with the Ministry of Economy, Entrepreneurship and Tourism (formerly MEEMA) / Agency A.I.M.M.A.I.P.E. , M2-17243 / 15.03.2022 until 08.09.2022

The objective of the project is to support the company QTEAM SOFTWARE SOLUTIONS SRL

Among the main results of the project are the following:

  • maintaining the activity for a period of at least 6 months
  • maintaining/increasing the number of jobs compared to the application submission date, for a period of at least 6 months, on the grant award date.

The total value of the project is 240,517.96 lei, of which:

209,146.05 lei grant granted

31,371.9075 lei co-financing.

Project co-financed from the European Regional Development Fund through the Competitiveness Operational Program 2014-2020

Romanian version

Anunt finalizare implementare proiect “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor” – QTEAM SOFTWARE SOLUTIONS SRL

QTEAM SOFTWARE SOLUTIONS SRL anunta finalizarea proiectului ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr.2” proiect numar RUE 17243 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020.

Implementarea proiectului s-a derulat incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (fost MEEMA) / Agentia A.I.M.M.A.I.P.E. , M2-17243 / 15.03.2022 pana la data 08.09.2022

Obiectivul proiectului il reprezinta sprijinirea societatii QTEAM SOFTWARE SOLUTIONS SRL

Proiectul are printre principalele rezultate, urmatoarele:

  • menținerea activitatii pe o perioada de minim 6 luni
  • mentinerea/suplimentarea numarului locurilor de munca fata de data depunerii cererii, pe o perioada de minimum 6 luni, la data acordarii granturilor.

Valoarea totala a proiectului este de 240.517,96 lei din care:

209.146,05 lei grant acordat

31.371,9075 lei cofinantare.

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020