00 01 02 03 04 05
05

Start of implementation of the measure “Grants for working capital granted to beneficiaries” – QTEAM SOFTWARE SOLUTIONS SRL

Start of implementation of the measure “Grants for working capital granted to beneficiaries” – QTEAM SOFTWARE SOLUTIONS SRL

QTEAM SOFTWARE SOLUTIONS SRL announces the launch of the project “Grants for working capital granted to SMEs with economic activity in one of the fields of activity provided in annex no.2” project number Number RUE 17243 registered within the Measure “Grants for working capital”, established by GEO no. 130/2020.

The project runs for a maximum period of 12 months, starting with the date of signing the financing contract with the Ministry of Economy, Entrepreneurship and Tourism (former MEEMA) /A.I.M.M.A.I.P.E. Bucharest, M2-17243 / 15.03.2022.

The objective of the project is to support the company QTEAM SOFTWARE SOLUTIONS SRL

The main results of the project include:

  • maintaining the activity for a period of at least 6 months.
  • maintaining / supplementing the number of jobs compared to the date of submission of the application, for a period of at least 6 months, on the date of granting grants.

The total value of the project is 240517.96 of which:

209146.05 grant awarded

31371.91 co-financing.

Project co – financed by the European Regional Development Fund through

Competitiveness Operational Program 2014-2020

Romanian version

Începere implementare măsura “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor” – QTEAM SOFTWARE SOLUTIONS SRL

QTEAM SOFTWARE SOLUTIONS SRL anunță lansarea proiectului ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevazute în anexa nr.2” proiect număr Număr RUE 17243 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (fost MEEMA) /A.I.M.M.A.I.P.E. București, M2-17243 / 15.03.2022 .

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societatii QTEAM SOFTWARE SOLUTIONS SRL

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

  • menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni.
  • menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea totală a proiectului este de 240517.96 din care:
209146.05 grant acordat
31371.91 cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020